Redakcja gazety

news_8524

REDAKTORZY GAZETY:

Redaktor główny: Piotr Osadnik

Z-ca redaktora: Markus Kiebel

Skład: N. Mosler, K. Kolus, W. Masztakowska, E. Jokiel, A. Kocurek, M. Piątek, Michał Siuta, Bartosz Sosnowicz, Agnieszka Gródecka, Magdalena Paterok, Wiktoria Wagner.

OPIEKUNOWIE:

Joanna Hermanowicz

Krystyna Kwaśniok,

Katarzyna Nossek-Dżaluk

Reklamy